Belichaming van het Neuro-sequentieel Model

08 apr 2017
11:30-12:45

Belichaming van het Neuro-sequentieel Model

Hoe benut je het volledig potentieel van jezelf als therapeut en dat van ouders.

Als iemand belichaamd is, dan is er interne stabiliteit, een balans tussen links en rechts en boven en onder. Je bent je dan niet alleen bewust van jezelf, maar je kunt ook ‘rusten’ in jezelf. Een goede stabiliteit van het lichaam is een voorwaarde om fysiek, emotioneel en mentaal balans en ontspanning te ervaren. Bepaalde zones van ons lichaam corresponderen met bepaalde psychosociale thematiek. Hier is een link te leggen met hersenlagen en de werking van het autonome zenuwstelsel. Doel is het aanwezig zijn in de diverse lichaamszones zodat het gezonde deel van ons systeem de overlevingskant kan reguleren. Regulatie van spanning werkt in de verschillende zones van ons lichaam anders en er zijn andere organen, hersendelen en emoties bij betrokken. Een totale belichaming vraagt bewustzijn van de zones en bijbehorende thema’s en hun onderlinge relatie. In deze lezing zal je kennismaken met de diverse zones en de relatie met het werk van o.a. Bruce Perry en Steve Porges. Je leert waar de gezonde en overlevingskant aan te herkennen zijn en wat er qua regulatie nodig is om meer in balans te komen. Dit zal zowel  jou eigen ‘stevigheid’ als therapeut ten goede komen, maar is ook inzetbaar bij ouders.