Griefelen: van spanning naar ontspanning mbv knuffels en de griefel verhalen/reizen.

08 apr 2017
14:00-15:15

Griefelen: van spanning naar ontspanning mbv knuffels en de griefel verhalen/reizen.

Tijdens deze workshop maakt u kennis met het Griefelen, een methodiek en visie om jonge kinderen van 2,5 – 7 jaar te helpen om van spanning- naar ontspanning te komen, van de-regulatie naar regulatie. De fundamenten van het programma rusten op de visies van Bruce Perry (NSM), Peter Levine & Maggi Kline (Somatic Experiencing), Bessel v.d. Kolk (Traumasporen), de beeldcommunicatie en Kabat-Zinn’s mindfulness. Informatie over mogelijke stressreacties, het uitgaan van gewaarwordingen en de mogelijkheden om hiermee om te gaan, worden besproken en waar mogelijk ook ervaren. Thema’s als ritme en tempo komen aan de orde evenals  de aanpassingen aan het programma voor specifieke doelgroepen (kinderen met een traumahistorie, hechtingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, etc.)