HET NEUROSEQUENTIELE MODEL

08 apr 2017
11:30-12:45

HET NEUROSEQUENTIELE MODEL

De kernprincipes van hersenontwikkeling en toepasbaarheid voor de klinische praktijk.

Hersenontwikkeling is een complex proces, dat wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Vooral ervaringen in de (vroege) kindertijd zijn cruciaal, want goed of slecht: zij vormen het brein. In deze lezing zal een overzicht worden gegeven van de kernprincipes van hersenontwikkeling en specifiek worden ingezoomd op de vraag waarom ritme, beweging en relaties hierbij essentieel zijn. Ook zal worden belicht waarom we in het huidige onderwijs- en zorgsysteem vechten tegen onze biologie en welke keuzes juist onze grootste biologische gaven omarmen. Tot slot zal er een verbinding worden gelegd tussen de theorie van onze neurobiologie en de praktijk van de kindertherapeut met behulp van het Neurosequentiële Model van Therapie.