Wie wij zijn

Het Netwerk Kindertherapeuten is een samenwerking van kindertherapeuten uit drie beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten, Vereniging van Integraal Therapeuten en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kinder Therapeuten.

Alle kindertherapeuten van de drie verschillende beroepsverenigingen staan voor het zelfde doel: het kind en zijn omgeving verder helpen bij problemen en stagnaties in zijn ontwikkeling/welbevinden.

De therapeuten zijn professionals. Ieder met hun eigen expertise. Het netwerk maakt de onderlinge ontmoeting mogelijk. De kindertherapeuten inspireren en stimuleren elkaar, ze wisselen (nieuwe) inzichten en kennis gekoppeld aan hun specialisme met elkaar uit.

De ontmoeting zorgt voor inspiratie, reflectie en verrijking van ieders werkwijze.